Vodná plocha nádrže pri meste Snina.

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád
Územné členenie – okres: Snina
Hlavný prítok (VN): Bystrá

Charakter: kaprový
Stupeň ochrany: 1
Účel: lovný

mlynisko 1
 
mlynisko 2

Charakteristika:

hĺbka ― 1,5 m
dno ― piesočnaté
breh ― nečlenitý
zatienenie ― 0%
porast ― vŕby, jelše

Minimálna zarybňovacia povinnosť: K3 500kg
Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 1,1