Vodná plocha nádrže pri meste Snina.

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád
Územné členenie – okres: Snina

Charakter: kaprový
Stupeň ochrany: 1
Účel: lovný

mlynisko 1
 
mlynisko 2

Charakteristika:

hĺbka ― 1,5 m
dno ― štrkovitobahnisté
breh ― nečlenitý
zatienenie ― 0%
porast ― žiadny

Minimálna zarybňovacia povinnosť: K3 500kg
Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 1