Výbor MO SRZ v Snine oznamuje svojím členom, že druhý predaj povolení na rybovol v novom roku 2024 sa uskutoční dňa 21.02.2024 v popoludňajších hodinách od 16.00 hod. do 18.00 hod. v miestnosti Mestského kultúrneho strediska nazývanej „Obývačka“ vedľa kaviarne pri kine.

Výbor
MO SRZ Snina.