Výbor MO SRZ v Snine oznamuje svojím členom, že predaj povolení na rybolov v novom roku 2024 sa uskutoční prvý krát  dňa  03.01.2024,  v popoludňajších hodinách od 15.00 hod. do 18.00 hod. v miestnosti Mestského kultúrneho strediska nazývanej „ Obývačka „ vedľa kaviarne pri kine. Pri kúpe nového povolenia na rybolov je nutné odovzdať staré povolenie, riadne vyplnené v časti sumár úlovkov.

Výbor
MO SRZ Snina.