Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Snine, oznamuje svojím členom, že dňa 05.05.2024 sa uskutočnia športové rybárske preteky pre detí na VN Mlynisko zo začiatkom o 08.00 hod. Prihlásiť sa je možné v predajni Rybárskych potrieb na ul. Komenského u p. Dobrockej. Každý účastník pretekov musí mať rybársku sieťku na ulovené ryby a podberák. Uvedené športové preteky sú bez možnosti si privlastnenia rýb. Spôsob lovu na jednu udicu na plávanú.

Výbor MO SRZ Snina :