Výbor MO SRZ v Snine oznamuje svojím členom, že dňa 26.03.2024 v popoludňajších hodinách v čase okolo 16.00 hod. sa uskutoční zarybnenie našich revírov a to Mlynisko a V. Bystrá násadou Kapra K-3.

Výbor MO SRZ Snina :