Výbor MO SRZ v Snine oznamuje svojím členom, že druhý predaj povolení na rybolov v tomto roku 2024 sa uskutoční dňa 20.03.2024 v popoludňajších hodinách od 16.00 hod. do 18.00 hod. v miestnosti Mestského kultúrneho strediska nazývanej „Obývačka“ vedľa kaviarne pri kine.

Výbor MO SRZ Snina :